Zaprotestuj przeciwko działaniom Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska

2009.06.09

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom "Prawo do Życia" wzywa do poparcia protestu przeciw działaniom GDOŚ.

Szanowni Państwo,

W Polsce, w miejscowości Kamionki pod Poznaniem, wybudowano właśnie, na jednym z osiedli domów jednorodzinnych, potężną 70 metrową linię elektroenergetyczną o niespotykanych w Europie parametrach 2x400 kV +2x220 kV. Linię tą buduje się 30 metrów od domów stwarzając olbrzymie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. O zagrożeniu tym mogą Państwo przeczytać w największej pracy naukowej na ten temat dostępnej na stronie internetowej: http://www.bioinitiative.org/report/index.htm a także w artykule: http://docs.google.com/Doc?id=ddrt874t_124gtgjhnhh

W trakcie budowy łamane są wszelkie prawa człowieka, łamane są również zapisy Konwencji z Aarhus i dyrektywy europejskie, które miały zapewnić skuteczny udział społeczeństwa przy budowie takich inwestycji. Społeczeństwo w konsultacjach przeprowadzonych w gminie opowiedziało się za odsunięciem linii przynajmniej 800 metrów od zabudowań a tam gdzie to nie jest możliwe, wybudowanie jej pod ziemią. Największym skandalem jest wykorzystanie przez inwestora i rząd polski Ustawy EURO 2012, co powoduje, że budowa ta mogła być prowadzona zanim Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) odpowie na odwołania mieszkańców od decyzji środowiskowej, zanim ta decyzja otrzyma status ostatecznej. Jeszcze większym przekrętem jest brak odpowiedzi GDOŚ na odwołania mieszkańców i stowarzyszenia ekologicznego Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwdziałania Elektroskażeniom "Prawo do Życia", mimo, że minęło już wiele miesięcy od terminu wymaganego ustawowo. GDOŚ zapowiedziała wydanie decyzji dopiero na 20 czerwca, kiedy budowa na terenie Kamionek zostanie zakończona.

Jeśli chcą Państwo pomóc, proszę o wysłanie e-maila na adresy Ministerstwa Środowiska w Polsce: minister@mos.gov.pl, info@mos.gov.pl o temacie:

Protest przeciw działaniom Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i treści:

Kategorycznie sprzeciwiam się skandalicznym działaniom Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Polsce w sprawie budowy linii wysokiego napięcia w Kamionkach. Żądam wstrzymania prac. Popieram pomysł budowy tej linii pod ziemią lub 800 metrów od osiedli mieszkaniowych w Kamionkach, Daszewicach, Borówcu, Skrzynkach i innych miejscowościach w Polsce. Żądam aby Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska była instytucją niezależną od rządu, a jej Dyrektor powoływany był przy udziale organizacji ekologicznych.

Imię i Nazwisko

Drukuj | Wyślij